ခါးေညာင္းတတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဗိုက္ခ်ပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ခါးေညာင္းတတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဗိုက္ခ်ပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အထိုင္မ်ားတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ခါးေညာင္းတတ္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုက္ခ်ပ္ခ်င္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးသင့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုပါပဲ။ အိမ္မွာလည္း လုပ္ရတာအဆင္ေျပၿပီး ေနရာသိပ္မေပးရတာမို႔ စာဖတ္သူတို႔လည္း အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကမွာပါ။

၁။ အရင္ဆုံး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန႔္ၿပီးထိုင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ညာဖက္ကေျခေထာက္ကို ဘယ္ဖက္ကိုျဖတ္ထားၿပီး ေခါင္းနဲ႔ ညာဖက္က ဒူးေခါင္းကိုထိေပးပါ။
အဲဒီအတိုင္း စကၠန႔္ ၂၀ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

 

၂။ အရင္ဆုံး ေျခေထာက္ကို ေခြၿပီးထိုင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ညာဖက္ကေျခေထာက္ကို ညာဖက္လက္နဲ႔ မၿပီး ဘယ္ဖက္ေပါင္ကိုေက်ာ္ကာ ထားလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ ဘယ္ဖက္လက္ကို အေနာက္ဖက္မွာ ခ်ထားၿပီး ေခါင္းကိုလည္း လွည့္ေပးထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန႔္ကေန စကၠန႔္ ၂၀ ထိေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၃။ အရင္ဆုံး ဒူးေကြးၿပီးထိုင္ပါ။ ၿပီးရင္ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ကို အေနာက္ဖက္ တန္းတန္းဆန႔္ၿပီး ခႏၲာကိုယ္အေပၚပိုင္းနဲ႔ လက္ကိုလည္း အေရွ႕ဖက္ခ်ထားေပးပါ။

အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန႔္ စကၠန႔္ ၂၀ ေလာက္ေနေပးၿပီး နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္ဖက္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေျပာင္းပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ဆီလုပ္ေပးပါ။

၄။ အရင္ဆုံး ေက်ာလွဲေနပါ။ ၿပီးရင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးဖက္ တန္းတန္း ဆန႔္လိုက္ပါ။ ဘယ္ဖက္ဒူးကိုေကြးလိုက္ၿပီး ညာဖက္က ဒူးကို အခုပုံပါအတိုင္းထားေပးပါ။
ၿပီးရင္ မ်က္ႏွာကို ညာဖက္လွည့္ေပးထားၿပီး ခါးကိုဆန႔္ထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန႔္ စကၠန႔္ ၂၀ ထိေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ဆီလုပ္ေပးပါ။

၅။ အရင္ဆုံး ေက်ာလွဲအေနထားေနပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးေကြးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ တေဒါင္ဆစ္နဲ႔ တင္ကိုေထာက္ၿပီး ခႏၲာကိုယ္ကို ႂကြေပးပါ။
အသက္ကိုခပ္မွန္မွန္ေလးရႈေပးပါ။ စကၠန႔္ ၂၀ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္းျပန္ေနၿပီး ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

၆။ အရင္ဆုံး ဒူးေကြးၿပီး ထိုင္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုေရွ႕ထုတ္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဖိကာ ေခါင္းကို ေျခေထာက္နဲ႔ ထိႏိုင္သမွ် ထိေအာင္လုပ္ပါ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*